Help Fampyra te kopen voor Angelique

Help Fampyra te kopen voor Angelique

 

Beste Familie en kennissen

Mogelijk zijn jullie al op de hoogte maar anders het volgende,

"Belangrijk bericht voor patiënten die Fampyra zelf betalen
Per 1 april 2018 wordt Fampyra niet meer vergoed vanuit het basispakket. Daarmee zullen patiënten die nu starten met Fampyra dit geneesmiddel zelf moeten betalen.

Deze prijs is exclusief 6% BTW en de afleverkosten van de apotheek. Inclusief BTW en afleverkosten van de apotheek komen de kosten van een verpakking voor 4 weken neer op een bedrag van ongeveer €165 tot €175 voor een eerste uitgifte".

Zoals jullie allemaal heeft Angelique deze medicijnen hard nodig. Angelique heeft zelf al geprobeerd of ze met minder medicijnen per dag ook vooruit kon maar dat bleek niet het geval te zijn. Ze heeft Fampyra dagelijks hard nodig om nog een klein beetje zelfstandig te kunnen leven. Zelf wil ze het niet vragen maar heeft ze wel moeite om deze medicijnen zelf te kunnen bekostigen. Graag willen we haar dan ook proberen te gemoed te komen door een (groot) gedeelte van de medicijn kosten voor onze rekening te nemen.

Wanneer we met z'n allen een kleine bijdrage overmaken kunnen we samen het verschil maken. Onze gedachten gaan uit naar een eenmalige  vrijwillige bijdrage. Mochten er mensen zijn die graag iedere maand een bijdrage willen is dit natuurlijk ook van harte welkom maar laat dit wel even weten dan houden we daar rekening mee.

Om zo veel mogelijk vrienden en kennissen te kunnen bereiken willen we dan ook vragen om deze mail door te sturen als je nog iemand kent die mee wil doen maar niet in de lijst staat. We willen een bedrag voor 1 april 2019 over kunnen maken naar de rekening van Angelique waar we uiteraard rekening houden is met de belastingvrij gift en dat haar uitkering niet gekort wordt. Het streven is dat we voor minimaal 1 jaar de medicijnen voor Angelique gaan betalen.

 

Donaties

Een overzicht van de donaties voor dit project.

Project afbeelding

Bert van Goor

Deel dit project

Status van dit project

01-04-2019
0

€ 0 van € 1 800

0 %