Red de Speelweide Overbeke

Red de Speelweide Overbeke

Het braakliggende terrein wordt al jaren gratis gebruikt als speeltuin door de school, maar de eigenaar overleed drie jaar geleden en het stuk bouwgrond werd te koop aangeboden.

De vzw Overbeke heeft de grond aangekocht doordat een aantal ouders, leerkrachten en andere partijen een win-win lening hebben afgesloten.


Om deze som terug te kunnen betalen gaan we de komende 8 jaar allerlei acties organiseren om dit doel te behalen.


Houd onze website en Facebook pagina Red de speelweide Overbeke in de gaten om op de hoogte te blijven van onze acties.


We hopen dat leerlingen en hun ouders van de vrije basisschool Sint-Theresia in Wetteren Overbeke ook binnen hun familie-, vrienden-, verenigingskringen en bedrijven een actie op touw te zetten.


Zoals papa Eric De Bachere, eigenaar van de LEGO® winkel Brick Planet te Wetteren zegt tijdens een interview: “Dit is de groene long van onze school. Dat kunnen we niet zomaar laten verloren gaan. Ik doe dit voor mijn kinderen Lester en Leander die hier nu in het eerste en derde kleuterklasje zitten en dus nog minstens zes jaar school lopen. Maar ook voor de volgende generaties”. 

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken.

Het delen van de website wordt heel erg gewaardeerd.


Een beetje geschiedenis!
 

Overbeke was jaren een klein schooltje, midden in het groen (er waren weiden met koeien achter en naast de school), de school groeide en de omgeving veranderde.

In de jaren 80 kwam er een rolschaatsbaan/ dancing achter de school en het uitzicht veranderde, er was echter nog groene buffer van bomen en struiken langs de rand van de koer. 
 

De school groeide, de gebouwen werden te klein en de eerste containerklassen werden geplaatst (ten nadele van het speelpleintje waar nog enkele speeltuigen in het gras stonden. 
 

Enkel naast de school lag nog een weide en einde de jaren 90 werd die verkocht. 
 

Gelukkig was de koper de toenmalige voorzitter van de vzw Overbeke, een man met zijn hart in Overbeke die samen met de hele gemeenschap al jaren acties had gedaan om de school op en uit te bouwen tot wat ze toen was. 
 

Hij had de grond niet onmiddellijk nodig en omdat hij vond dat de school echt wel nood had aan een ‘groene long’, een speelpleintje in het groen dat plaats had moeten maken voor de uitbreiding van de school, stelde hij de weide ter beschikking van de school en werd de ‘speelweide’ geboren. 

Jarenlang (vanaf 2000) kon de school deze weide helemaal gratis gebruiken, het enige wat ze zelf moesten doen was de omheining plaatsen en zorgen dat de speelweide onderhouden werd. Ondertussen verdween de rolschaatsbaan/dancing en kwam er een rusthuis in de plaats, dus geen groene zone. 

 

Maar de gang van het leven, de eigenaar overleed en de grond werd te koop gesteld. Aanvankelijk was er geen interesse tot er op een dag een serieus bod kwam en de school voor en dilemma kwam te staan : WE GAAN ONZE SPEELWEIDE KWIJT GERAKEN als we geen oplossing vinden. 

Toen kwam vzw Overbeke met een voorstel : aangezien de school geen middelen heeft om te kopen en ze als school geen lening kunnen afsluiten koopt de vzw de grond aan. maar zij hebben ook geen geld hiervoor, dit betekent dat er geld geleend moet worden én vooral, geld ingezameld moet worden om de lening terug te betalen. Indien dit niet lukt zal de speelweide alsnog moeten verkocht worden en is de school zijn ‘groen long’ voorgoed kwijt.


 

Wij danken u voor uw steun!


Het Red de speelweide Overbeke Actie Team
maar vooral de leerlingen van de vrije basisschool Sint-Theresia in Wetteren

05-04-2019 - Interview Red de Speelweide Overbeke
01-04-2019 - Website Red De Speelweide Overbeke

Bekijk onze website voor al onze acties!

www.reddespeelweideoverbeke.be

01-04-2019 - Website Red De Speelweide Overbeke

Bekijk onze website voor alle acties die momenteel lopen!

https://www.reddespeelweideoverbeke.be/

Donaties

Een overzicht van de donaties voor dit project.


Anoniem

Heel veel succes met het verzamelen van het geld. De eerste bijdrage is nu binnen, hopen dat er meer zullen volgen!
Gedoneerd : 23-04-2019, 21:35:06
€ 10,00

Deborah Zeelig

Actie Team Red de Speelweide Overbeke: opbrengst gepersonaliseerde gegraveerde LEGO sleutelhangers tot en met april 2019
Gedoneerd : 24-04-2019, 23:14:07
€ 88,00

Deborah Zeelig

Actie Team Red de Speelweide Overbeke: Opbrengst verkoop paaseitjes en snoepjes
Gedoneerd : 24-04-2019, 23:17:07
€ 100,00

Anoniem

Gedoneerd : 25-04-2019, 15:56:21
€ 100,00

Nathalie Goossens

Actiecomité Red de speelweide. Opbrengst verkoop paaseitjes en verkoop van hapjes tijdens de schoolbar.
Gedoneerd : 05-05-2019, 20:33:27
€ 170,00

Deborah Zeelig

Actieteam Red de Speelweide Overbeke: opbrengst ontbijtactie 12 mei 2019
Gedoneerd : 14-05-2019, 11:31:13
€ 1 294,00

Nathalie Goossens

Actiecomité Red de speelweide. Verkoop snoepzakjes.
Gedoneerd : 28-05-2019, 15:11:53
€ 35,00

Red de Speelweide Overbeke

Deel dit project

Status van dit project

31-12-2026
7

€ 1 797 van € 140 000

1,28 %